Apakah ‘e-Wallet’? E-wallet atau dompet elektronik adalah istilah biasa yang digunakan untuk menggambarkan dompet digital. Dompet digital adalah peranti yang boleh digantung seperti rantai kunci pada peranti mudah alih seperti telefon dan tablet. Ia juga boleh menjadi